Przeskocz do treści

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W X MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

CELE KONKURSU::

- poznanie życia, działalności i twórczości Świętego Jana Pawła II,
- upamiętnienie 41 rocznicy pontyfikatu Papieża Polaka,
- zaznajomienie z celem i mottem pielgrzymek Papieża Jana Pawła II,
- umiejętność współzawodnictwa i współdziałania w grupie.

1. MIEJSCE KONKURSU: Zespół Szkół w Mściszewicach

2. DATA KONKURSU: 23 maja 2019 r. o godzinie 12:00

3. ADRESACI KONKURSU: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
i klasy III gimnazjum

4. ZGŁOSZENIA: każda szkoła może zgłosić dwóch uczniów wyłonionych w szkolnym etapie konkursu do dnia 15 maja 2019 r. telefonicznie lub faksem - Zespoł Szkół w Mściszewicach (58) 684 48 12

5. FORMA REALIZACJI KONKURSU: test wyboru i zadania otwarte

6. CZAS PISANIA: 45 minut

Oceny prac dokona jury wyłonione spośród katechetów-opiekunów przybyłych na konkurs

8. NAGRODY:
- Za zajęcia miejsca I-III - nagrody książkowe
- Dla pozostałych uczestników – upominki

9. ZAKRES WIEDZY: m.in. strona internetowa www.papa.friko.pl w folderze: BIBLIOGRAFIA, DZIEŃ POWSZEDNI, PIELGRZYMKI DO POLSKI. ZWYCZAJE JANA PAWŁA II

ORGANIZATORZY