Przeskocz do treści

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Kościerskiego – informacje

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, uczniowie ósmych klas Państwa szkoły nie mogli wziąć udziału w organizowanych co roku Dniach Otwartych Szkół Ponadpodstawowych, a tym samym zapoznać się z ofertą edukacyjną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas ósmych i ich rodziców, przekazujemy w załączeniu prezentacje, w których znajduje się zarówno oferta edukacyjna jak i przedstawione zostały wydarzenia z życia szkół:

Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie: https://www.powiatkoscierski.pl/asp/pliki/28_02_2020_rekrutacja_szkoly_2020_2021/rekrutacja_pzs_nr_1_na_2020-2021_pdf.pdf
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie: https://www.powiatkoscierski.pl/asp/pliki/28_02_2020_rekrutacja_szkoly_2020_2021/rekrutacja_pzs_nr_2_na_2020-2021_pdf.pdf
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie: https://www.powiatkoscierski.pl/asp/pliki/28_02_2020_rekrutacja_szkoly_2020_2021/rekrutacja_pzs_nr_3_na_2020-2021_pdf.pdf
I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie: https://www.powiatkoscierski.pl/asp/pliki/28_02_2020_rekrutacja_szkoly_2020_2021/rekrutacja_ilo_na_2020-2021_pdf.pdf

Wybór szkoły ponadpodstawowej jest bardzo ważną decyzją w życiu każdego ucznia, która powinna zostać podjęta w sposób rozważny. Dlatego wierzymy, że podjęte działanie ułatwi podjęcie decyzji w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą, o przekazanie załączonych prezentacji ósmoklasistom Państwa szkoły lub co najmniej przekazanie informacji, iż takie materiały są dostępne na stronie Powiatu Kościerskiego pod adresem:

http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=285&dzialy=285&akcja=artykul&artykul=1559

Z poważaniem
Piotr Laska
Wicestarosta Powiatu Kościerskiego