Przeskocz do treści

Dokumenty szkolne, pliki do pobrania, RODO, procedury postępowania i inne

DOKUMENTY SZKOLNE

•_Dodatkowe wymagania sanitarne strefa żółta i czerwona

•_STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_WZO ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020/2021

• _ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2020/2021

•_STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W CZASIE OBECNYM I NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH 2020/2021

•_KLAUZULA INFORMACYJNA ZS MŚCISZEWICE W SPRAWIE RODO

• _REGULAMIN RADY RODZICÓW

• _WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

•_REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

•_PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA WSZAWICY W SZKOLE LUB PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO (GLISTNICY I OWSICY) W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH.

•_REGULAMIN ŚWIETLICY


DRUKI DO POBRANIA

Druk zwolnienia ucznia z lekcji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej
Zarządzenie Nr 52021 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 28 stycznia 2021 r.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Szkoła podstawowa - zgłoszenie
Wniosek o przyjęcie do przedszkola


KRYTERIA WYMAGAŃ

MATEMATYKA
zasady oceniania z matematyki w SP

plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-4
plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-5
plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-6
plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-7
plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-8

FIZYKA
zasady oceniania z fizyki w SP

plan-wynikowy-to-jest-fizyka-klasa-7
plan-wynikowy-to-jest-fizyka-klasa-8

INFORMATYKA

zasady oceniania z informatyki - klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

rozklad-materialu-informatyka-klasa-1
rozklad-materialu-informatyka-klasa-2
rozklad-materialu-informatyka-klasa-3

zasady oceniania z informatyki - klasy 4 - 8 szkoły podstawowej

plan-wynikowy-klasa-4
plan-wynikowy-klasa-5
plan-wynikowy-klasa-6
plan-wynikowy-klasa-7
plan-wynikowy-klasa-8

HISTORIA

wymagania-edukacyjne-4-klasa-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-5-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-6-pdf-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-7-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-8-pdf


WOS

plan-wynikowy z wos-u


JĘZYK KASZUBSKI - p. Ewa Cybula

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA REGIONALNEGO - KASZUBSKIEGO W KLASACH IV-VIII „Na Kaszëbach” i zasady oceniania


JĘZYK ANGIELSKI
PZO język angielski - SP i GIM(2)


INNE

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2021/2022

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK 2021/2022

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I ICH OPIEKUNOWIE, KONKURSY, INNE ZADANIA NAUCZYCIELI, OPIEKUNOWIE SAL DYDAKTYCZNYCH, REALIZOWANE PROJEKTY 2021/2022

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST