Przeskocz do treści

Dokumenty szkolne, pliki do pobrania, RODO, procedury postępowania i inne

DOKUMENTY SZKOLNE

Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów


•_STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_STATUT PRZEDSZKOLA W ZS MŚCISZEWICE

•_WZO ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH 2022/2023

•_PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SP 2022/2023

•_PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA 2021/2022

•_ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2022/2023

•_WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2022/2023

•_STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W CZASIE OBECNYM I NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_KLAUZULA INFORMACYJNA ZS MŚCISZEWICE W SPRAWIE RODO

• _REGULAMIN RADY RODZICÓW

•_REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

•_PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA WSZAWICY W SZKOLE LUB PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

•_PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO (GLISTNICY I OWSICY) W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH.

•_REGULAMIN ŚWIETLICY


DRUKI DO POBRANIA

Druk zwolnienia ucznia z lekcji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2023/2024

Zarządzenie Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie terminów rekrutacji

Zarządzenie Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie terminów rekrutacji

ZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Dekl. o kontynuowaniu wych. przedszkolnego


KRYTERIA WYMAGAŃ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - klasa I
wymagania_edukacyjne_klasa_1

MATEMATYKA
Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-4
plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-5

plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-6_NOWY

plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-7
plan-wynikowy-matematyka z plusem-klasa-8

FIZYKA
zasady oceniania z fizyki w SP

plan-wynikowy-to-jest-fizyka-klasa-7
plan-wynikowy-to-jest-fizyka-klasa-8

INFORMATYKA

zasady oceniania z informatyki - klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

rozklad-materialu-informatyka-klasa-1
rozklad-materialu-informatyka-klasa-2
rozklad-materialu-informatyka-klasa-3

zasady oceniania z informatyki - klasy 4 - 8 szkoły podstawowej

plan-wynikowy-klasa-4
plan-wynikowy-klasa-5
plan-wynikowy-klasa-6
plan-wynikowy-klasa-7
plan-wynikowy-klasa-8

HISTORIA

wymagania-edukacyjne-4-klasa-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-5-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-6-pdf-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-7-pdf
wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-8-pdf


WOS

plan-wynikowy z wos-u


JĘZYK KASZUBSKI - p. Ewa Cybula

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA REGIONALNEGO - KASZUBSKIEGO W KLASACH IV-VIII „Na Kaszëbach” i zasady oceniania


JĘZYK ANGIELSKI
PZO język angielski - SP i GIM(2)


INNE

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2022/2023

Uwaga!
Wywiadówka z dnia 23 maja 2023 roku zostaje przeniesiona na 22 maja 2023 roku z powodu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Harmonogram RP i Wywiadówek 2022/2023