Przeskocz do treści

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Mściszewicach jest kontynuowana nauka gry w szachy.

Zajęcia zorganizowane są przez
- Zespół Szkół w Mściszewicach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.

Spotkania szachowe odbywają się trzy razy w tygodniu.
W poniedziałki i środy w ramach "Kółka szachowego" na pierwszej godzinie lekcyjnej 8:00 - 8:45. W czwartki w ramach projektu "Szachy w szkole"
w godzinach 15:00 do 17:00.
Zajęcia prowadzone są w rożnorodny sposób mający na celu rozbudzić zainteresowanie uczniów grą w szachy. W czasie trwania zajęć organizowane są konursy z nagrodami dla każdego uczestnika.
W czasie realizacji zajęć można zaobserwować poprawę koncentracji, cierpliwości i wytrwałości oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
Uczniowie uczestniczacy w zajęciach z powodzeniem reprezentują szkołę w turniejach szachowych.

Zapraszamy na zajęcia!

Zapraszamy młodzież klasy VII, VIII i III gim do udziału w konkursach.
Czekają nagrody i dyplomy.
Szczegóły poniżej.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

KONKURS MATEMATYCZNY "NAJCIEKAWSZA BRYŁA" LUB "WYSZYWANKA MATEMATYCZNA" zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają bryłę matematyczną lub wyszywankę matematyczną
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu bryły przestrzennej lub wyszywanki matematycznej (prosimy, aby wyszywanki matematyczne były naklejone na kartki formatu A4)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• Uczestnicy podpisują bryły na doczepionej kartce a wyszywanki "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- BRYŁA PRZESTRZENNA
- WYSZYWANKA MATEMTYCZNA
W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: stopnia trudności, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA-NA-UDZIAŁ-W-KONKURSIE-ORAZ-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYC-bryła-wyszywanka.docx

KONKURS MATEMATYCZNY "MOZAIKA Z WIELOKĄTÓW FOREMNYCH" zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 4 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie)
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu mozaiki z wielokątów foremnych (prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę, prosimy o zwrócenie uwagi , że mozaika ma być z wielokątów foremnych - nie dowolnych)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Uczestnicy podpisują "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: wymogi formalne (praca formatu A4, wielokąty foremne), zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - mozaika

Punktualnie o 11:11 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji

„Rekord dla Niepodległej”

w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Razem zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. W ten sposób przyłączyliśmy się do akcji „Rekord dla Niepodległej”, którą zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W śpiewaniu hymnu wzięły udział przedszkola i placówki oświatowe.
Po odśpiewaniu hymnu nastąpiła dalsza część programu, mająca na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci i młodzież szkolna przygotowywała się do tej uroczystości wiele dni. Robili chorągiewki i kotyliony, uczyli się śpiewać pieśni patriotyczne. Uroczysty apel przygotowały panie Jadwiga Bulczak i Barbara Paszylk oraz chór szkolny pod opieką pana Edmunda Gala. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły aktywnie właczali się w przebieg uroczystości m.in. wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Była to piękna lekcją historii. Przypomnieliśmy sobie tragedię rozbiorów i radowaliśmy się z odzyskania wolności.

GALERIA Czytaj dalej... "100 LAT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

W maju bieżącego roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji mPotęgi. Jak już pisaliśmy nasz projekt otrzymał dofinansowanie 7.970 zł. Z 598 wniosków 185 projektów otrzymało grant. V edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całego kraju. Od września realizujemy nasz plan. Uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum realizują zaplanowane w projekcie zadania. Harmonogram zajęć został tak opracowany aby nasi uczniowie mogli się realizować w różnych sekcjach

KLUBU MATEMATYKÓW.

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

Jest wielu pasjonatów kreatwnego działania, którzy aktywnie uczestniczą nawet w trzech sekcjach.

1. Asy z klasy. Dwie grupy projektowe badają zagadnienia:
"Czy pszczoły znają się na matematyce?", w którym szczególną uwagę zwracają na zagrożenia jakie mogą nas spotkać z powodu masowego ginięcia pszczół.
"Banki a matematyka", w którym szczególną uwagę zwracają na aspekt ważności dbania o bezpieczeństwo naszych danych osobowych.
Swoje dokonania przedstawią społeczności szkolnej i ich rodzicom. Zorganizują konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów i rodziców - na zasadzie "kto więcej zapamiętał".
2. Pogotowie Ratunkowe. Najlepsi uczniowie prowadzą "korepetycje" dla uczniów, którzy chcą poprawić sprawdzian, nadrobić zaległości, zrozumieć zagadnienie, opanować jakąś umiejętność itp. Na podsumowanie zorganizują konkurs plastyczny z matematyki pod nazwą : " Mozaika z wielokątów foremnych" oraz uczestnicy zajęć przygotują wystawę prac.
3. Światy wyobraźni. W tej sekcji uczniowie rozwijają swoje umiejętności plastyczne a przy okazji ćwiczą logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Wykonują bryły poglądowe, wyszywanki matematyczne itp. Prace posłużą jako pomoce naukowe a wyszywanki dołączą do wystawy. Na koniec ogłoszą konkurs na najciekawszą bryłę matematyczną.
4. Teatr w szkole. Grupa teatralna o nazwie "W poślizgu", pracuje nad sztuką o matematyce. Dzięki funduszom projektowym mają do dyspozycji maszynę do szycia. Mogą zaprojektować nowe stroje lub poprawić te, którymi dysponują. Swoje przedstawienie wystawią na zorganizowanym "Wieczorze z mPotęgą", na którym pochwalimy się dokonaniami Projektu. Podczas tego wieczoru zostaną ogłoszone wszystkie wyniki konkursu i rozdane nagrody w obecności władz lokalnych, gości, rodziców i uczniów.
Zajęcia wymagają dużego zaangażowania uczestników, skłaniają ich do poszukiwania informacji z różnych źródeł. Realizacja projektu wyzwala w nich kreatywność i nowe formy aktywności.
Wszyscy uczniowie zaangażowani w prace projektowe w grudniu, w nagrodę pojadą na wycieczkę do Gdańska, do fabryki cukierków i Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia prowadzą: Anna Bronk, Anna Wica, Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski.

Dla uczniów biorących udział w konkursach ogłoszonych przez poszczególne sekcje czekają nagrody, zachęcamy do brania udziału i wyzwalania swojej kreatywności.

Regualminy konkursów w zakładce KONKURSY.

GALERIA Czytaj dalej... "Realizacja projektu mPotęga „KLUB MATEMATYKÓW”"

"Módlcie się, módlcie się wiele. Każdego dnia odmawiajcie Różaniec"
Święty Jan Paweł II

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klasy 0,I,II i III. Uczniowie najmłodszych klas wykonali 24 różańce.

Komisja w składzie: ks. Proboszcz Marek Labudda, pani katechetka Teresa Klasa oraz pani Wanda Chmurzyńska i pani Małgorzata Łukaszczyk przyznali następujące miejsca:

I miejsce Łukasz Cichocki kl. II SP i Paweł Cichocki kl. III SP
II miejsce Lucjan Kotłowski kl. I SP i Anna Węsierska kl. III SP
III miejsce Grzegorz Koszałka kl. I i Patryk Dera kl. "0"

Nagrodzone różańce można oglądać na tablicy w kościele parafialnym
w Mściszewicach.

Uroczystość poświęcona była największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata - papieżowi Janowi Pawłowi II, którego motto biskupie brzmi "Totus Tuus".
Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięte jest od tytułu dramatu Karola Wojtyły

"Promieniowanie Ojcostwa".

Przepiękny program słowno muzyczny zawierał wspomnienie najważniejszych faktów z życia naszego Patrona, recytacje wierszy, śpiewanie pieśni, przywołanie obrazów ilustrujących życie Jana Pawła II. Program artystyczny wprowadził nas zadumę, wspomnienia i rozważania nad naszym życiem i postępowaniem.
Ks. Proboszcz Marek Labudda i pani Dyrektor Renata Węsierska młodzież szkolną m.in. zachęcili do brania przykładu z pięknego życia naszego Patrona, dbanie o swoją małą Ojczyznę i piękno języka polskiego.
Całość przygotowali ks. Marek, pani Edyta Knitter-Klasa, pani Wanda Chmurzyńska i pani Teresa Klasa.
Na koniec Samorząd Uczniowski z opiekunem panem Andrzejem Literskim "postarali się" o słodki poczęstunek - kremówki.

GALERIA Czytaj dalej... "Uroczystość poświęcona Ojcu św. Janowi Pawłowi II, naszemu Patronowi"

Stulecie Odzyskania Niepodległości
1918 - 2018

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Lasy Państwowe zaprasiły do wspólnego sadzenia lasu na zniszczonym przez huragan w sierpniu 2017 roku terenie Leśnictwa Kłodno w Nadleśnictwie Lipusz, który z lotu ptaka widoczny będzie jako Godło Rzeczypospolitej Polskiej o rozpiętości około 310 m. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie.
20 października uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Edyty Knitter-Klasa i pani Grażyny Jank brali udział w akcji sadzimy drzewa dla Niepodległej. Do akcji włączyli się też rodzice. Był to miło i aktywnie spędzony wolny czas. Szkoda tylko, że pogoda nie była zbyt łaskawa.

GALERIA Czytaj dalej... "Lasy Państwowe – dla lasu dla ludzi"

Mamo, tato - jestem przedszkolakiem, czyli pasowanie na przedszkolaka...
Piątek 19 października to dzień, który na długo pozostanie w pamięci naszych dzieci. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna dla nich uroczystość - pasowanie na przedszkolaka.
W uroczystości brali udział rodzice oraz pani Dyrektor.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej, w której maluchy zaprezentowały swoje umiejętności dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki oraz taniec.
Następnie pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz upominek.

GALERIA Czytaj dalej... "Pasowanie na Przedszkolaka"